It-firmaet skræddersyr edb-programmer efter kundens behov. Firmaets to fuldtidsansatte it-konsulenter Søren og Sune arbejder ude hos kunderne, ofte et halvt eller helt år hos samme kunde. It-firmaet synes, det er besværligt med kørsels- og lønregnskab og foreslår derfor Søren og Sune, at de lader sig momsregistrere og fremover sender en månedlig faktura baseret på samme timeløn plus kørselsgodtgørelse opgjort efter statens takster, hertil lægges 25 procent moms.

Skattestyrelsens vurdering

Der er ingen ændring i Søren og Sunes erhvervsaktivitet. Det er stadig it-firmaet, der fakturerer slutkunderne og leder og fordeler arbejdet som hidtil. It-firmaet har den økonomiske risiko over for slutkunderne. De anses derfor stadig som lønmodtagere, selvom de udskriver fakturaer. It-firmaet har pligt til fortsat at indeholde A-skat af det, som udbetales til konsulenterne.

Sofie er freelancekonsulent i et indretningsfirma, der rådgiver private om indretning og renovering af boliger. Firmaet kontakter Sofie hver 14. dag og fortæller hende, hvilke kunder hun skal besøge og hvornår. Indretningsfirmaet har aftalt prisen med kunden, og derfor ved Sofie, hvor lang tid hun har til opgaven. Sofie får så mange opgaver fra indretningsfirmaet, at det er hendes eneste kunde. Sofies konsulentfirma har et stort overskud, da den eneste udgift er driften af en bil. Rent praktisk har hun aftalt med indretningsfirmaet, at hun sender dem en faktura hver 14. dag, hvor hendes honorar er specificeret i timeforbrug og kørselsudgifter plus moms.

Skattestyrelsens vurdering

Sofie er lønmodtager. Hun har ingen økonomisk risiko, da det er indretnings-firmaet, der får betaling af kunden og har ansvaret for opgaven. Firmaet bestemmer, hvilke kunder hun skal besøge, og hvor lang tid der er til opgaven. Sofie udfører kun opgaver for indretningsfirmaet, og hun bliver betalt som en ansat med time-betaling og kørselsgodtgørelse.

Martin har et mindre landbrug med et areal på 11 ha. Martin er opvokset på gården, og dens beliggenhed har stor betydning for Martin og hans familie. Martin driver planteavl og har en svineproduktion. Martin har deltidsarbejde ved siden af. Virksomheden drives med underskud.

Skattestyrelsens vurdering

Martin driver ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Selvom landbruget drives teknisk-landbrugsfagligt sædvanligt og forsvarligt, er der ikke udsigt til at driften kan give overskud.

Jens ejer og driver i det daglige en jagt- og fiskeriforretning med 4 ansatte. Han har fået en henvendelse fra den lokale aftenskole, som ønsker, at han skal undervise elever, der gerne vil have jagttegn. Undervisningen omfatter 1 - 2 elevhold. Hvert hold forventes at skulle undervises 8 -10 aftener for bagefter at kunne bestå jagtprøven, der består både af en teoretisk og en praktisk del. Jens får 1.250 kr. pr. undervisningsaften. Jens skal udarbejde undervisningsmateriale, hvorimod annoncering og lokaler stilles til rådighed af skolerne.

Skattestyrelsens vurdering

Jens beskattes som selvstændig erhvervsdrivende af indkomsten fra jagt- og fiskeriforretningen, idet den drives for hans regning og risiko.

Indtægten fra aftenskolerne er lønindkomst for Jens. Han får et fast honorar pr. undervisningsaften uanset antal deltagere. Jens har ikke en økonomisk risiko, fordi han får et fast honorar. Endvidere skal Jens ikke i denne forbindelse afholde driftsudgifter, der efter deres art og omfang ligger væsentligt ud over, hvad der er sædvanlig i lønmodtagerforhold.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.