Deleøkonomi er et økonomisk princip, hvor privatpersoner deler, bytter, lejer eller sælger opgaver og varer til andre. Begrebet spænder over det at udleje bolig og bil til at tilbyde hjælp og udføre opgaver mod betaling.

Hvad det betyder for din skat, og om du skal betale moms, afhænger af, hvilken form for aktivitet der er tale om.

Når du udlejer et værelse eller en bolig, du selv bor i, skal du betale skat og evt. moms af indkomsten. Det gælder uanset, hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter fx bed and breakfast, når du udlejer via en platform, eller når du selv står for det.

Læs om udlejning af værelse og bolig, du selv bor i

Læs om udlejning af sommerhus

Samkørsel er skattefrit

Ved samkørsel forstås, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne. Der er fx tale om samkørsel, hvis en kollega kører med dig til arbejdspladsen.

Det har hverken indflydelse på dit eller din medpassagers kørselsfradrag, at I kører sammen.

Hvis du modtager betaling i forbindelse med samkørsel, er det skattefrit, så længe betalingen ikke overstiger medpassagerens andel af de samlede omkostninger, der er forbundet med kørslen. Hvis du ved samkørsel tjener mere end omkostningerne ved kørslen, er indtægten skattepligtig.

Udlejning af bil, båd eller campingvogn er skattepligtigt

Når du udlejer din bil, båd eller campingvogn til andre lejlighedsvis, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det gælder uanset, om du udlejer via en platform, eller selv står for det.

Læs om udlejning af bil, båd og campingvogn

Fragtkørsel er skattepligtigt

Når du kører fragt- og budkørsel for andre lejlighedsvis, skal du betale skat og evt. moms af indtægten.

Læs om fragtkørsel

Når du udfører opgaver for andre og modtager betaling for det, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan udlejningen bliver formidlet.

Læs om udførelse af opgaver for andre

Hvis du sælger private ting som tøj og møbler indkøbt til eget brug til andre, skal du ikke betale skat af de modtagne beløb. Det samme gælder, hvis du bytter dine private ting med andre.

Hvis du derimod sælger ting, som du har købt med henblik på videresalg, eller du udlejer dine private ting, skal du betale skat af fortjenesten.

Det gælder, uanset hvordan det er formidlet og omfatter fx loppemarkeder.

Det har ingen betydning, om de solgte ting er nye eller brugte, hvor de er købt, eller hvor længe du har haft dem. Det afgørende er alene, om tingene er købt med henblik på videresalg.

Lovgivningen om skat har i øvrigt ingen regler for, hvad du må og ikke må sælge. Der er dog anden lovgivning, som fx forbyder salg af hælervarer og euforiserende stoffer, og som kræver bevilling eller lejlighedstilladelse for salg af alkohol.

Sådan gør du

Er salget eller byttet privat: Skriv fortjenesten i rubrik 20 på årsopgørelsen og felt 250 på forskudsopgørelsen.

Er salget eller byttet erhvervsmæssigt: Skriv fortjenesten i rubrik 111 på årsopgørelsen og felt 221 på forskudsopgørelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.