Fristen for at oplyse din virksomheds resultat for sidste år er 1. juli 2022.

Din årsopgørelse (oplysningsskema) ligger nu klar i TastSelv. Det vil sige, at du kan oplyse din virksomheds resultat (overskud eller underskud) for 2021. Når du har oplyst og godkendt årsopgørelsen, kan du se, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at skrive det beløb, du forventer at få i overskud eller underskud på din forskudsopgørelse. Hvis dit over- eller underskud ændrer sig, kan du løbende ændre det på din forskudsopgørelse.

Læs også om skat ved Covid-19-kompensations- og hjælpepakker

Oplys dit resultat i rubrik 111 eller 112 på din årsopgørelse

Oplys dit forventede resultat i felt 221 eller 435 på din forskudsopgørelse

Hvad er oplysningsskemaet, og hvem skal bruge det?

Når du har en personligt ejet virksomhed, udvider vi din årsopgørelse med en virksomhedsdel, hvor du blandt andet skal oplyse din virksomheds endelige over- eller underskud. Virksomhedsdelen omtales også som et oplysningsskema.

Du skal også bruge oplysningsskemaet, hvis du:

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform (ApS eller A/S)

Er din virksomhed et selskab, skal du oplyse årets resultat i TastSelv Erhverv. Du skal i det hele taget oplyse lidt anderledes, end hvad gælder for personligt ejede virksomheder.

Et selskab beskattes fx særskilt af sit over- eller underskud, og du betragtes som ansat lønmodtager i selskabet. 

Læs mere om selskaber og fonde

Fristen for at oplyse resultatet er 1. juli

Du kan oplyse din virksomheds resultat for sidste år fra midten af marts, når årsopgørelsen åbner, og frem til fristen 1. juli.

Du har mulighed for at søge om at få udsat din oplysningsfrist, hvis der er særlige forhold. Det kan du fra midten af marts frem til fristen 1. juli.

Overskrider du fristen, skal du betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 544.800 kr. (2021), er skattetillægget 100 kr. for hver dag, du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Du kan søge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, hvis din manglende oplysning skyldes særlige tilfælde.

Du skal så blandt andet oplyse, hvilke særlige tilfælde du mener, vi bør tage hensyn til, og vedlægge relevant dokumentation.

Søg om fritagelse for skattetillæg

Inden du kan oplyse dit resultat (overskud eller underskud), skal du lave din virksomheds endelige regnskab for året, der er gået. Det er nemlig der, du finder de tal, du skal oplyse.

Se videoen: Sådan laver du dit regnskab

Her kan du se vores video om, hvordan du laver dit skatteregnskab og finder frem til de tal, du skal oplyse:

(01:40 min)

Få hjælp til at lave regnskab

Vi ved, det kan være svært at få styr på de skattemæssige opgaver - særligt for nystartede virksomheder. Derfor har vi samlet en række værktøjer og vejledning til blandt andet at lave regnskab.

Få værktøjer til din virksomheds regnskab og resultat

Her kan du se en video og en tringuide, der viser, hvordan du oplyser din virksomheds resultat, når du har egen virksomhed (erhvervsmæssig virksomhed).

Udover virksomhedens resultat, skal du også oplyse virksomhedens renter og regnskabsoplysninger.

Særligt for ikke-erhvervsmæssige virksomheder (hobbyvirksomheder)

Hvis din virksomhed i skattemæssig forstand er en ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed), gælder der andre regler. Fx kan du ikke få fradrag for underskud, og du skal oplyse i andre rubrikker.

Er du i tvivl om din virksomhed er erhvervsmæssig og har du brug for at vide, hvordan du skal oplyse, så læs her og få svar på, hvad du skal gøre som ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed)

Se videoen: Sådan oplyser du din virksomheds resultat

Her kan du se, hvordan du oplyser din virksomheds resultat, renter og regnskabsoplysninger. Hvis din omsætning er over 300.000 kr., skal du give flere regnskabsoplysninger - derfor har vi lavet to versioner af videoen.

Du kan også læse mere og finde hjælp til regnskabsoplysningerne i denne vejledning

Sådan oplyser du (omsætning under 300.000 kr.)

Se videoen om, hvordan du oplyser din virksomheds resultatet og regnskabsoplysninger, når du har en omsætning under 300.000 kr.

(13:08 min)

Hvis din omsætning er under 300.000 kr., kan du nøjes med at oplyse følgende under regnskabsoplysninger på din årsopgørelse:

 • Virksomhedens cvr-nr.
 • Skyldig eller tilgodehavende moms, hvis du er registreret for moms.
 • Om din virksomhed er fritaget for at afgive regnskabsoplysninger.
 • Oplysninger om revisorbistand.

Sådan oplyser du (omsætning over 300.000 kr.)

Se videoen om, hvordan du oplyser din virksomheds resultat og de ekstra regnskabsoplysninger, når du har en omsætning over 300.000 kr.

(17:15 min.)

Download eksempel på regnskabsoplysninger (pdf)

Følg guiden: Sådan oplyser du virksomhedens resultat

Log på TastSelv Borger med dit personlige NemId/MitID

 

 1. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. 2. Visse beløb vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte. Ret de beløb, der skal rettes.
 3. Tryk Næste og oplys dit overskud i rubrik 111 eller dit underskud i rubrik 112. Tjek, om der er andre rubrikker, du skal udfylde. 4. Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Oplys. Indtast oplysningerne til de relevante rubrikker. 5. Tryk Gem. Du vil nu blive spurgt, om du skal indberette for flere virksomheder. Skal du ikke det, så tryk Tilbage. 6. Tag stilling til om, der er andre oplysninger, du skal indberette. Husk, at din årsopgørelse dækker både din virksomheds og din private økonomi.
 7. Tryk Næste og derefter Godkend. 8. Du vil få vist en kvittering, når du er færdig med at rette årsopgørelsen, og derefter kan du se din årsopgørelse. (Hvis der er noget, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende, før årsopgørelsen kan dannes.)
 9. På din årsopgørelse kan du se, om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage, eller om du skal betale mere i skat.

Er du i løbet af 2021 stoppet med at drive virksomhed, udleje ejendom eller lignende, skal du stadig give oplysninger.

Er du stoppet, skal du derfor:

 • oplyse dit overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112 på årsopgørelsen
 • oplyse, at din virksomhed er lukket i rubrik 71 på årsopgørelsen
 • afmelde virksomhedens cvr-nummer på indberet.virk.dk.
 • slette eventuelle beløb om selvstændig virksomhed i felt 221 eller felt 435 og andre felter, der er relevante for din virksomhed på din forskudsopgørelse for 2022. Ellers risikerer du at skulle udfylde oplysningerne igen til næste år, inden der kan dannes en årsopgørelse til dig.

Du kan læse mere om lukning af virksomhed her

Log på og ret din forskudsopgørelse

Log på og oplys på årsopgørelsen

Betal løbende skat af din virksomhed

Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at oplyse dit forventede overskud eller underskud på forskudsopgørelsen.

Du skal betale skat af et salg, når du udskriver fakturaen. Også selvom du ikke har fået pengene. På den måde sikrer du, at din skat bliver betalt løbende.

Tilret, hvis økonomien ændrer sig

Du kan rette din forskudsopgørelse, hvis din virksomheds over- eller underskud ændrer sig. Jo mere præcis din forskudsopgørelse er, jo større er sandsynligheden for, at du undgår at betale en restskat, når året er slut.

I marts oplyser du dit endelige over- eller underskud på årsopgørelsen (oplysningsskemaet). Når du har udfyldt og godkendt det, får du din årsopgørelse, der viser, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Se videoen: Sådan betaler du løbende skat af din virksomhed

I videoen kan du se, hvad der sker med skatten, når du har oplyst dit forventede overskud - om den trækkes via din indkomst og trækprocent, eller om du skal betale skatten som B-skatterater.

(01:53 min)

Få hjælp til fx at få styr på dit budget

Vi ved det kan være svært at få styr på de skattemæssige opgaver - særligt for nystartede virksomheder. Derfor har vi samlet en række værktøjer og vejledning til blandt andet at få styr på din virksomheds budget og rette forskudsopgørelsen.

Få værktøjer til forskud og løbende skat 

Eller du kan deltage på vores webinarer, eller se videoen om skat og moms for nye virksomheder.

Tilmeld dig vores webinarer og se vores video om skat og moms

Følg guiden: Sådan retter du din forskudsopgørelse

 

Sådan gør du

Vælg Egen virksomhed/ udlejningsejendom under Oftest tilføjede felter.

Skriv dit forventede overskud i felt 221 eller dit forventede underskud i felt 435.

Rul til bunden af siden og tryk Beregn.

Tjek, om der under Nyt skattekort står et beløb for B-skat.

Står der et beløb for B-skat, skal du betale skat af dit overskud som B-skatterater.

Står der ikke et beløb for B-skat, bliver skatten af dit overskud trukket gennem dine andre indkomster.

Læs mere om skat af overskud under Trin 3: Betal skat.

Tryk Godkend.

Du har nu rettet forskudsopgørelsen.

Som alternativ til at betale skat efter de almindelige skatteregler, kan du vælge at betale skat efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Begge ordninger kræver mere regnskabsmæssigt arbejde fra din side, og i de fleste tilfælde vil det være en god idé at lade en revisor tage sig af det.

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for:

 • At virksomhedens renteudgifter beskattes som personlige indkomst i stedet for kapitalindkomst. Derved betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

 • At spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. På den måde kan du spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år.

Sparer du op i virksomheden, betaler du skat af den del af overskuddet, som du sparer op, med 22 %. Når du hæver af opsparingen, betaler du skat som af personlig indkomst og får fratrukket den skat, du allerede har betalt.

Vælger du virksomhedsordningen, skal du fra starten af indkomståret adskille din private økonomi og din virksomheds økonomi. Du kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at sætte kryds i felt 184, men det endelige valg foretager du, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse) ved at sætte kryds i rubrik 147. 

Læs mere om virksomhedsordningen (Den juridiske vejledning)

Kapitalafkastordningen kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da ordningen er nemmere at administrere.

Der beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Derved betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

Kapitalafkastet kan højst udgøre det største beløb af:

 • Overskud af virksomhed eller
 • Den samlede negative kapitalindkomst (eksklusiv det beregnede kapitalafkast)

Du kan vælge at blive beskattet efter kapitalafkastordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at udfylde felt 184. Det endelige valg foretager du, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse), som ligger klar i begyndelsen af marts. Du skal udfylde rubrik 141 under Virksomhedsoplysninger.

Læs mere om kapitalafkastordningen (Den juridiske vejledning)

Tidy (pas på med angular/CDATA) Inkl. header Gem uden Tidy Forcér

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.