Din årsopgørelse (oplysningsskema) ligger nu klar i TastSelv. Det vil sige, at du kan oplyse din virksomheds over- eller underskud (resultat). Når du har oplyst og godkendt årsopgørelsen, kan du se, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.  

Fristen for at oplyse din virksomheds resultat er 1. juli 2023. 

Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at skrive det beløb, du forventer at få i overskud eller underskud på din forskudsopgørelse. Hvis dit over- eller underskud ændrer sig, kan du løbende ændre det på din forskudsopgørelse.

Læs også om skat ved Covid-19-kompensations- og hjælpepakker

Oplys dit resultat i rubrik 111 eller 112 på din årsopgørelse

Oplys dit forventede resultat i felt 221 eller 435 på din forskudsopgørelse

Hvad er oplysningsskemaet, og hvem skal bruge det?

Når du har en personligt ejet virksomhed, udvider vi din årsopgørelse med en virksomhedsdel, hvor du blandt andet skal oplyse din virksomheds endelige over- eller underskud. Virksomhedsdelen omtales også som et oplysningsskema.

Du skal også bruge oplysningsskemaet, hvis du:

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform (ApS eller A/S)

Er din virksomhed et selskab, skal du oplyse årets resultat i TastSelv Erhverv. Du skal i det hele taget oplyse lidt anderledes, end hvad gælder for personligt ejede virksomheder.

Et selskab beskattes fx særskilt af sit over- eller underskud, og du betragtes som ansat lønmodtager i selskabet. 

Læs mere om selskaber og fonde

Fristen for at oplyse resultatet er 1. juli

Du kan oplyse din virksomheds resultat for sidste år fra midten af marts, når årsopgørelsen åbner, og frem til fristen 1. juli.

Du har mulighed for at søge om at få udsat din oplysningsfrist, hvis der er særlige forhold. Det kan du fra midten af marts frem til fristen 1. juli.

Ansøg om at få udsat din oplysningsfrist 

Overskrider du fristen, skal du betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 568.900 kr. i 2023 (552.500 kr. i 2022), er skattetillægget 100 kr. for hver dag, du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Du kan søge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, hvis din manglende oplysning skyldes særlige tilfælde.

Du skal så blandt andet oplyse, hvilke særlige tilfælde du mener, vi bør tage hensyn til, og vedlægge relevant dokumentation.

Søg om fritagelse for skattetillæg

Inden du kan oplyse dit resultat (overskud eller underskud), skal du lave din virksomheds endelige regnskab for året, der er gået. Det er nemlig der, du finder de tal, du skal oplyse.

Se videoen: Sådan laver du dit regnskab

Her kan du se vores video om, hvordan du laver dit skatteregnskab og finder frem til de tal, du skal oplyse:

(01:40 min)

Få hjælp til at lave regnskab

Vi ved, det kan være svært at få styr på de skattemæssige opgaver - særligt for nystartede virksomheder. Derfor har vi samlet en række værktøjer og vejledning til blandt andet at lave regnskab.

Få værktøjer til din virksomheds regnskab og resultat

Du oplyser virksomhedens resultatet ved at udfylde dit oplysningsskema i TastSelv Borger.

Læs mere: Sådan oplyser du virksomhedens resultat (oplysningsskema) 

Er du i løbet af 2022 stoppet med at drive virksomhed, udleje ejendom eller lignende, skal du stadig give oplysninger.

Er du stoppet, skal du derfor:

  • oplyse dit overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112 på årsopgørelsen
  • oplyse, at din virksomhed er lukket i rubrik 71 på årsopgørelsen
  • afmelde virksomhedens cvr-nummer på indberet.virk.dk.
  • slette eventuelle beløb om selvstændig virksomhed i felt 221 eller felt 435 og andre felter, der er relevante for din virksomhed på din forskudsopgørelse for 2023. Ellers risikerer du at skulle udfylde oplysningerne igen til næste år, inden der kan dannes en årsopgørelse til dig.

Du kan læse mere om lukning af virksomhed her

Log på og ret din forskudsopgørelse

Log på og oplys på årsopgørelsen

Betal løbende skat af din virksomhed

Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at oplyse dit forventede overskud eller underskud på forskudsopgørelsen.

Du skal betale skat af et salg, når du udskriver fakturaen. Også selvom du ikke har fået pengene. På den måde sikrer du, at din skat bliver betalt løbende.

Tilret, hvis økonomien ændrer sig

Du kan rette din forskudsopgørelse, hvis din virksomheds over- eller underskud ændrer sig. Jo mere præcis din forskudsopgørelse er, jo større er sandsynligheden for, at du undgår at betale en restskat, når året er slut.

I marts oplyser du dit endelige over- eller underskud på årsopgørelsen (oplysningsskemaet). Når du har udfyldt og godkendt det, får du din årsopgørelse, der viser, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Se videoen: Sådan betaler du løbende skat af din virksomhed

I videoen kan du se, hvad der sker med skatten, når du har oplyst dit forventede overskud - om den trækkes via din indkomst og trækprocent, eller om du skal betale skatten som B-skatterater.

(01:53 min)

Få hjælp til fx at få styr på dit budget

Vi ved det kan være svært at få styr på de skattemæssige opgaver - særligt for nystartede virksomheder. Derfor har vi samlet en række værktøjer og vejledning til blandt andet at få styr på din virksomheds budget og rette forskudsopgørelsen.

Få værktøjer til forskud og løbende skat 

Eller du kan deltage på vores webinarer om skat og moms for nye virksomheder. 

Tilmeld dig vores webinarer om skat og moms

Følg guiden: Sådan retter du din forskudsopgørelse

 

Sådan gør du

Vælg Egen virksomhed/ udlejningsejendom under Oftest tilføjede felter.

Skriv dit forventede overskud i felt 221 eller dit forventede underskud i felt 435.

Rul til bunden af siden og tryk Beregn.

Tjek, om der under Nyt skattekort står et beløb for B-skat.

Står der et beløb for B-skat, skal du betale skat af dit overskud som B-skatterater.

Står der ikke et beløb for B-skat, bliver skatten af dit overskud trukket gennem dine andre indkomster.

Læs mere om skat af overskud under Trin 3: Betal skat.

Tryk Godkend.

Du har nu rettet forskudsopgørelsen.

Som alternativ til at betale skat efter de almindelige skatteregler, kan du vælge at betale skat efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Begge ordninger kræver mere regnskabsmæssigt arbejde fra din side, og i de fleste tilfælde vil det være en god idé at lade en revisor tage sig af det.

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for:

  • At virksomhedens renteudgifter beskattes som personlige indkomst i stedet for kapitalindkomst. Derved betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

  • At spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. På den måde kan du spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år.

Sparer du op i virksomheden, betaler du skat af den del af overskuddet, som du sparer op, med 22 %. Når du hæver af opsparingen, betaler du skat som af personlig indkomst og får fratrukket den skat, du allerede har betalt.

Vælger du virksomhedsordningen, skal du fra starten af indkomståret adskille din private økonomi og din virksomheds økonomi. Du kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at sætte kryds i felt 184, men det endelige valg foretager du, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse) ved at sætte kryds i rubrik 147. 

Læs mere om virksomhedsordningen (Den juridiske vejledning)

Kapitalafkastordningen kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da ordningen er nemmere at administrere.

Der beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Derved betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

Kapitalafkastet kan højst udgøre det største beløb af:

  • Overskud af virksomhed eller
  • Den samlede negative kapitalindkomst (eksklusiv det beregnede kapitalafkast)

Du kan vælge at blive beskattet efter kapitalafkastordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at udfylde felt 184. Det endelige valg foretager du, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse), som ligger klar i begyndelsen af marts. Du skal udfylde rubrik 141 under Virksomhedsoplysninger.

Læs mere om kapitalafkastordningen (Den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.