Du skal betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, så længe du bor i boligen. Når I flytter fra hinanden, bliver du og din tidligere ægtefælle/samlever betragtet som henholdsvis lejer og udlejer, så længe I ejer en bolig sammen. Hvis I har været gift, kan I dog vælge først at blive betragtet som lejer og udlejer, efter boet er delt. 

Du betaler automatisk ejendomsværdiskat af din andel af jeres bolig, så længe du bor i boligen.

I perioden fra I er blevet separeret eller skilt og indtil boet er delt, kan din tidligere ægtefælle vælge mellem 2 ordninger: 

  • Din tidligere ægtefælle kan vælge at fortsætte med at betale ejendomsværdiskat af sin andel af boligen
  • Din tidligere ægtefælle kan vælge at leje sin del af jeres bolig ud til dig.

Du skal betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, uanset om du betaler husleje til din tidligere ægtefælle eller ej.

Når boet er delt, bliver I betragtet som lejer og udlejer. Hvis du bliver boende (lejer), skal du fortsat betale ejendomværdiskat af din andel af boligen til din tidligere ægtefælle (udlejer). Det gælder også selvom, du ikke betaler husleje til din tidligere ægtefælle.

Hvis du lejer din tidligere ægtefælles del af boligen og huslejen er lavere end markedslejen (det vil sige, at huslejen er lavere, end det beløb en neutral tredjepart ville betale i husleje), skal du betale skat af forskellen mellem din husleje og markedslejen.

Du skal oplyse forskellen mellem din husleje og markedslejen på din forskudsopgørelse i rubrik 250 og på din årsopgørelse i rubrik 20.

Ret din forskudsopgørelse, rubrik 250

Skriv beløbet på din årsopgørelse, rubrik 20

Se, hvad du betaler for din egen andel af boligen, og hvad du betaler for at råde over din tidligere ægtefælles andel af boligen.

Hvad du skal betale?

Du skal betale

Ejendomsværdiskat

Du skal betale

Ejendomsværdiskat

+

 

Din tidligere ægtefælles andel

Skat af husleje


(hvis du betaler husleje til din tidligere ægtefælle) 

Du skal betale

Ejendomsværdiskat

+

 

Din tidligere ægtefælles andel

Skat af for lav husleje

 

Du betaler automatisk ejendomsværdiskat af din andel af jeres bolig, indtil du er blevet enten skilt eller separeret.

I perioden fra I er blevet separeret eller skilt og indtil boet er delt, kan du vælge mellem 2 ordninger.

  • Du kan vælge at fortsætte med at betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen.
  • Du kan vælge, at du lejer din del af jeres bolig ud til din tidligere ægtefælle.

Hvis du vælger at leje din del af jeres bolig ud til din tidligere ægtefælle, skal du betale skat af lejeindtægten.   

Når boet er delt, bliver du betragtet som udlejer af din del af jeres bolig. Når du lejer din del af huset ud, skal du betale skat af den husleje, du modtager. Til gengæld kan du også få fradrag for visse udgifter.

Hvis du lejer din tidligere ægtefælles del af boligen og huslejen er lavere end markedslejen (det vil sige, at huslejen er lavere, end det beløb en neutral tredjepart ville betale i husleje), skal du betale skat af forskellen mellem din husleje og markedslejen.

Læs om udleje og se, hvad du skal gøre i forhold til din forskudsopgørelse og din årsopgørelse her:

Hvad du skal betale?

Du skal betale

Ejendomsværdiskat

Du skal betale

Ejendomsværdiskat

eller

Skat af husleje

Du skal betale

Skat af husleje

 

Hvis I flytter fra hinanden og ikke har været gift, bliver I betragtet som henholdsvis lejer og udlejer. Det betyder, at den, der flytter, skal leje sin del af boligen ud til den, der bliver boende.

Hvis du flytter, bliver du betragtet som udlejer, der lejer din del af boligen ud til din tidligere samlever. Du skal betale skat af huslejen, men kan også få fradrag for visse udgifter.

Hvis du lejer din tidligere ægtefælles del af boligen og huslejen er lavere end markedslejen (det vil sige, at huslejen er lavere, end det beløb en neutral tredjepart ville betale i husleje), skal du betale skat af forskellen mellem din husleje og markedslejen.

Læs om udleje og se, hvad du skal gøre i forhold til din forskudsopgørelse og din årsopgørelse her:

Hvis du bliver boende, bliver du betragtet som lejer, der lejer din tidligere samlevers del af boligen. Du skal derfor betale husleje til din tidligere samlever.

Hvis huslejen er lavere end markedslejen (det vil sige, at huslejen er lavere, end det beløb en neutral tredjepart ville betale i husleje), skal du betale skat af forskellen mellem din husleje og markedslejen.

Du skal oplyse forskellen mellem din husleje og markedslejen på din forskudsopgørelse i rubrik 250 og på din årsopgørelse i rubrik 20.

Ret din forskudsopgørelse, rubrik 250

Skriv beløbet på din årsopgørelse, rubrik 20

Hvis I begge flytter fra jeres fælles bolig, er reglerne forskellige alt efter, om boligen står tom og om boligen er sat til salg eller ej. Reglerne gælder uanset, om I har været gift eller ej.

Hvis der ikke bor nogen i jeres bolig, og boligen er sat til salg, skal I ikke betale ejendomsværdiskat.

Hvis jeres bolig står tom og ikke er sat til salg, skal I begge betale hver jeres andel af ejendomsværdiskatten.

Hvis I har lejet jeres bolig ud til tredjepart, bliver I begge 2 betragtet som udlejer af jeres andel af boligen. Du skal betale skat af den husleje, du modtager, men kan også få fradrag for visse udgifter.

Læs om udleje og se, hvad du skal gøre i forhold til din forskudsopgørelse og din årsopgørelse her:

I skal betale ejendomsværdiskat af hver jeres andel af boligen, så længe I er gift, og en af jer bliver boende i jeres bolig.

Hvis der ikke bor nogen i jeres bolig, og boligen er sat til salg, skal I ikke betale ejendomsværdiskat.

Hvis jeres bolig står tom og ikke er sat til salg, skal I begge betale hver jeres andel af ejendomsværdiskatten.

Hvis I har lejet jeres bolig ud til tredjepart, bliver I begge 2 betragtet som udlejer af jeres andel af boligen. I skal betale skat af den husleje, I modtager, men kan også få fradrag for visse udgifter.

Læs om udleje og se, hvad I skal gøre i forhold til jeres forskudsopgørelse og jeres årsopgørelse her:

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.