Har du en ejendom, som både bliver brugt som erhverv og bolig, skal du ikke betale ejendomsværdiskat af den del, der bliver brugt til erhverv. Du skal dog betale ejendomsværdiskat af:

  • Den del af ejendommen, du bruger til bolig.
  • Stuehuse til landbrug og gartneri.
  • Sommerhus, hvis du har huset til rådighed, uanset om du lejer det ud.

Ret dit oplysningsskema (tidligere selvangivelse)

Bruger du mindre end 25 procent af din privatbolig til erhverv, nedsættes ejendomsværdiskatten med den procentdel, der svarer til den erhvervsmæssige brug.

Den procentdel, der svarer til den erhvervsmæssige brug, skal du oplyse via TastSelv.

Du kan få et forholdsmæssigt fradrag for el og varme. Hvis du for eksempel bruger ti procent af din bolig til erhverv, kan du få ti procent nedslag i el- og varmeregningen i din virksomheds regnskab.

Bruger du mindst 25 procent af din ejendom til erhverv, bliver ejendommen fordelt på en privat og en erhvervsmæssig del ved vurderingen. Du betaler kun ejendomsværdiskat af den private del.

For den erhvervsmæssige del af ejendommen kan du trække nedenstående udgifter fra i virksomhedens regnskab som driftsomkostninger:

  • Grundskyld (kommunal ejendomsskat).
  • Udgifter til vedligeholdelse.
  • Andre udgifter for ejendommen, fx forsikringer.

Forbedringer kan afskrives med indtil 4 procent årligt af anskaffelsessummen (dog ikke hvis ejendommen bliver brugt til fx kontor, beboelse, hotel eller lægeklinik). 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.