Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Oplys håndværkerfradrag i TastSelv:

 • For 2022: Vælg Ret årsopgørelsen og tryk på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag rubrik 460.

 • For 2021: Vælg Ret årsopgørelsen og tryk på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag rubrik 460.

Du kan stadig få servicefradrag for fx rengøring, havearbejde og børnepasning.

Oplys håndværkerfradrag

Tjek om du kan få fradrag

Håndværkerfradraget er 0 kr. i 2023 (12.900 kr. pr. person i 2022, men kun i perioden 1. januar til 1. april)

Håndværkerfradragets værdi er ca. 26 %. Hvis du har betalt 3.000 kr. for en håndværksydelse, sparer du ca. 780 kr. i skat.

Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen - ikke for materialer.

Du kan få håndværkerfradrag for:

Isolering af tag:

Fradraget gælder også carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag).

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering. Der er heller ikke fradrag for pålægning af nyt stråtag med bedre isoleringsevne.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

BEMÆRK: Nedtagning af skorsten giver ikke fradrag.

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering

Ved isolering af kælderydervægge giver udgifter til udgravning også fradrag.

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen (fx opsætning af vægge og pudsning af facade), bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Det gives altså ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme, rørføring til gulvvarme eller serviceaftaler på varmeanlæg.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler. Serviceaftaler på varmeanlæg giver ikke fradrag.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-vand pumpe og luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

BEMÆRK: Serviceaftaler på varmeanlæg giver ikke fradrag.

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

BEMÆRK: Der er ikke fradrag for montering af almindelige aircondition- og klimaanlæg, emhætter eller badeværelsesventilatorer, da de ikke opfylder kravene om at tage luft inde udefra og kunne dække flere rum i boligen. 

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Udvendigt malerarbejde (maling og kalkning) fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af sokler og ydervægge (udvendigt)

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke maling af carport, garage og tag (inklusive udhæng, vindskeder og sternbrædder). Indvendigt malerarbejde giver heller ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne og pejseindsatse:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i forbindelse med afmonteringen.

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

Du kan kun få fradrag for udgifter til installation.

BEMÆRK: Eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Har du en flerårig abonnementsaftale med et firma, er det kun de faktisk betalte udgifter i det pågældende indkomstår og ikke aftalens samlede beløb, der giver fradrag. 

For at få fradrag i 2022 skal arbejdet skal være udført senest 31. marts, og det skal være betalt senest 31. maj.

Hvis dit arbejde strækker sig over fristen, kan du kun få fradrag for det arbejde, der er udført til og med 31. marts.

Du kan bede virksomheden om at dele din regning i to. På regningen skal stå, hvor mange timer der er udført til og med 31. marts, og hvor mange timer der er udført efter 31. marts.

Eksempel: Arbejde løber over fristen

Sami og Karen skal have installeret solceller på taget. Arbejdet er planlagt i perioden 15. marts 2022 til 15. april 2022.  

Kan Sami og Karen få håndværkerfradrag?

Delvist. Sami og Karen kan få fradrag for det arbejde, der er udført indtil 31. marts.

De kan bede virksomheden om at dele regningen op i to. På regningen skal stå, hvor mange timer der er udført til og med 31. marts, og hvor mange timer der er udført efter 31. marts.

Arbejdet, der er udført efter fristen, kan Sami og Karen ikke få fradrag for. De skal også huske at betale den første del af regningen senest 31. maj 2022.

Hvis du har en betalingsordning, der løber over flere år, kan du i 2022 kun få fradrag for det beløb, der er betalt til og med 31. maj 2022.

Eksempel: Betalingsordning

Kristin fik installeret en tyverialarm i 2021. Hendes betaling løber over 5 år indtil 2025.

Kan Kristin få håndværkerfradrag?

Delvist. Kristin kan kun få håndværkerfradrag for det beløb, hun har betalt indtil 31. maj 2022. Resten af hendes betaling, der sker efter 31. maj, kan hun ikke få fradrag for.

Hvis du betaler forud for et arbejde, skal det være udført senest 31. marts for at give fradrag.

Eksempel: Forudbetaling

Valdemar har i marts 2022 bestilt en varmepumpe, han kan få installeret i juni 2022. Han ved, at håndværkerfradraget bliver afskaffet, så han aftaler med virksomheden, at han betaler for installationen inden 31. maj, selvom arbejdet ikke er udført endnu.

Kan Valdemar få håndværkerfradrag?

Nej. Valdemar kan ikke få håndværkerfradrag, fordi arbejdet ikke udført inden fristen 31. marts 2022.

 • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank (ikke med kontanter).
 • Gem din dokumentation for det udførte arbejde.

Læs mere om betingelser for håndværkerfradrag.

For at få fradrag for håndværksarbejde udført i 2021 skal arbejdet være betalt senest 28. februar 2022. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor der er betalt.

Generelle betingelser

 • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank (ikke med kontanter).
 • Gem din dokumentation for det udførte arbejde.

Læs mere om betingelser for håndværkerfradrag.

Det er ikke alle håndværksydelser, du kan få fradrag for.

Her kan du se eksempler på ydelser, der ikke giver fradrag (listen er ikke udtømmende):

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til el-biler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.