Hvis du vinder i et godkendt spil eller lotteri, skal du ikke betale skat af gevinsten. 

Når gevinsten bliver udbetalt til dig, er den allerede fratrukket en afgift på 15 procent, hvis der er tale om et lotteri udbudt af Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet eller Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri.

Er der derimod tale om et almengyldigt lotteri (lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål) er der allerede fratrukket en afgift på 17,5 procent.

Hvis spillet eller lotteriet ikke er godkendt i overensstemmelse med Spillelovens og Spilleafgiftslovens regler, er gevinsten skattepligtig som personlig indkomst.

Skriv gevinsten i rubrik 20 på årsopgørelsen

En gevinst vundet i et spil eller konkurrence er skattefri, hvis

 • det er gratis at deltage i spillet
 • udfaldet af spillet beror på tilfældighed
 • spillet er åbent for alle.

Hvis spillet eller konkurrencen ikke overholder disse krav, er gevinsten skattepligtig som personlig indkomst. Det gælder fx et spil eller lotteri for medarbejderne på en arbejdsplads eller medlemmerne af en forening.

De samme regler gælder, hvis spillet eller konkurrencen foregår online.

Lotterier er spil, der er 100 procent tilfældige. Et lotteri kan fx være bankospil, skrabespil, lodsedler og tombola.

Danske lotterier

En gevinst vundet i et godkendt dansk lotteri er skattefri. I Danmark er lotterier udbudt af Danske Spil, Klasselotteriet, Varelotteriet og Landbrugslotteriet godkendte. Det gælder fx Lotto, Joker, Skrabespil, Keno, Boxen, Trackside og Online Bingo.

Liste over lotterier (Spillemyndigheden)

Når gevinsten bliver udbetalt til dig, er den allerede fratrukket en afgift på 15 procent.

Udenlandske lotterier

En gevinst vundet i et udenlandsk spil eller lotteri er skattefri, hvis:

 • spillet eller lotteriet har hjemme i et andet EU-land
 • spillet eller lotteriet er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i det andet EU-land
 • det tilsvarende spil eller lotteri er godkendt i Danmark.

Hvis spillet eller lotteriet ikke overholder disse krav, er gevinsten skattepligtig som personlig indkomst.

Almengyldige lotterier

En gevinst vundet i et almengyldigt lotteri er skattefri. Et almengyldigt lotteri afholdes alene til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Når gevinsten bliver udbetalt til dig, er den allerede fratrukket en afgift på 17,5 procent.

Lukkede spil og lotterier

Et spil eller lotteri med en begrænset deltagerkreds vil som hovedregel ikke være godkendt. Det kan fx være:

 • et spil eller lotteri for ansatte på en arbejdsplads
 • et spil eller lotteri for medlemmerne af en forening.

Du skal derfor betale skat af gevinsten.

Væddemål er spil, hvor flere personer gætter på udfaldet af en begivenhed. Der kan fx væddes om resultatet af en sportsbegivenhed eller om en hændelse.

Gevinsterne er skattefrie, hvis spillene er godkendte. Det gælder for Dantoto og de fleste hjemmesider, der udbyder væddemål.

Når gevinsten bliver udbetalt til dig, er den allerede fratrukket en afgift på 20 procent.

Danske kasinoer

Danske kasinoer må udbyde spillene roulette, poker, black jack, baccarat, punto banco og spil på gevinstgivende spilleautomater. Gevinster vundet på danske kasinoer er skattefrie.

Liste over kasinoer i Danmark (Spillemyndigheden)

Når gevinsten bliver udbetalt til dig, er den allerede fratrukket en afgift på 45 procent af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen og en eventuel tillægsafgift på 30 procent ved større gevinster.

Udenlandske kasinoer

En gevinst vundet på et udenlandsk kasino er skattefri, hvis:

 • spillet afholdes i et EU/EØS-land
 • spillet er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed
 • det tilsvarende spil udbydes i Danmark.

Hvis spillet ikke overholder disse krav, er gevinsten skattepligtig som personlig indkomst.

Spil i lukkede klubber i Dublin er ikke godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed. En gevinst derfra er derfor skattepligtig.  En gevinst vundet på et af kasinoerne i Las Vegas i USA er også skattepligtig.

Danske online spil

Danske hjemmesider må udbyde spillene roulette, poker, black jack, baccarat, punto banco og spil på gevinstgivende spilleautomater. Gevinster vundet på godkendte, danske hjemmesider er skattefrie.

Liste over selskaber, der må udbyde væddemål og online spil i Danmark (Spillemyndigheden)

Når gevinsten bliver udbetalt til dig, er den allerede fratrukket en afgift på 20 procent.

Udenlandske online spil

En gevinst vundet på en udenlandsk hjemmeside er skattefri, hvis:

 • siden har hjemme i et EU/EØS-land
 • udbyderen har licens til at udbyde spil
 • spillet er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed
 • det tilsvarende spil lovligt kan udbydes i Danmark.

Hvis hjemmesiden og spillet ikke overholder disse krav, er gevinsten skattepligtig som personlig indkomst.

Fysiske pokerspil i Danmark

Det er forbudt at afholde offentlige pokerspil i Danmark, medmindre der er givet en bevilling. Gevinster ved offentlige pokerspil med bevilling er skattefrie. Det gælder fx pokerspil på de syv godkendte danske kasinoer.

Fysiske pokerspil i udlandet

En gevinst vundet i et udenlandsk pokerspil er skattefri, hvis

 • spillet afholdes i et EU/EØS-land
 • spillet er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i det andet EU/EØS-land
 • det tilsvarende spil udbydes i Danmark.

Hvis spillet ikke overholder disse krav, er gevinsten skattepligtig som personlig indkomst.

Liste over EU- og EØS-lande

Pokerspil i lukkede klubber i Dublin er ikke godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed. En gevinst derfra er derfor skattepligtig.

Pokerspil på nettet

Gevinster vundet på pokerspil på godkendte, danske hjemmesider er skattefrie. Det samme gælder for gevinster vundet på udenlandske hjemmesider, hvis:

 • hjemmesiden har hjemme i et EU/EØS-land
 • spillene er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed
 • det tilsvarende spil lovligt kan udbydes i Danmark.

Hvis hjemmesiden og spillet ikke overholder disse krav, er gevinsten skattepligtig som personlig indkomst.

Dusører

Hvis du har fået en dusør eller belønning for en indsats, der ikke er en del af dit arbejde, er den skattefri, hvis:

 • Du har reddet eller medvirket til at redde et menneskeliv.
 • Du har medvirket til at opklare en forbrydelse.
 • Du har fået en findeløn eller godtgørelse efter lov om hittegods.
 • Du har fået en findeløn eller godtgørelse for danefæ eller danekræ.

Præmier

Hvis du dyrker sport og har vundet en pokal eller medalje, er værdien af den skattefri.

Hvis du har vundet en kontant præmie eller en præmiecheck, er værdien af præmien skattepligtig. 

Hvis en gevinst eller præmie er skattepligtig, skal du skrive den på din årsopgørelse i rubrik 20. Det kan du gøre ved at logge på TastSelv.

Det er kun nettogevinsten, der er skattepligtig. Nettogevinsten er den fulde gevinst fratrukket de udgifter, du har haft i forbindelse med at vinde gevinsten. Hvis du fx vinder 1.000 kr. i et væddemål, hvor du har betalt 100 kr. for at deltage, skal du betale skat af 1.000 - 100 = 900 kr.

Du skal selv kunne dokumentere de udgifter, du har haft ved at vinde gevinsten. Selv om du ikke har regnskabspligt, er det en god idé at føre regnskab over dine gevinster. Hvis du har spillet online, bør du gemme alle dine bilag og sørge for at få transaktionslister med hævninger og indsættelser.

Skriv gevinsten i rubrik 20 på årsopgørelsen

Indsamlede penge er kun skattefri, hvis enten:

 • de alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
 • de er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst.
 • de er givet til efterladte til personer, der er død af alvorlig sygdom eller tilskadekomst. 
 • de er givet til personer eller efterladte til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe.

Der er også et krav, at pengene er givet én gang for alle, at indsamlingen er foregået blandt en større personkreds, og at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ. I visse situationer skal indsamlingsnævnet give tilladelse til indsamlingen.

Giverne kan ikke få fradrag for deres bidrag til indsamlingen.

Indsamlede penge til andre formål skal modtageren betale skat af.

Er du i tvivl, om de indsamlede penge er skattefri, kan du ringe til os på 72 22 28 28.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.