Dine fradrag, når du indbetaler til pension 

Som regel får du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterløn. Din bank eller dit pensionsselskab betaler automatisk 15,3 % skat af dit pensionsafkast (renter).

Tjek eller ret din forskudsopgørelse, når du indbetaler til pension:

 • Ratepension: Skriv din indbetaling i felt 416.
 • Livsvarige pensionsordninger: Skriv din indbetaling i felt 436.

Ret din forskudsopgørelse


Indkomst og skat, når du går på pension eller efterløn

 • Efterløn
 • Fleksydelse
Når du indbetaler:
Du får automatisk fradrag for dit eget bidrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke am-bidrag, af udbetalingerne.
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Tjenestemands-
  pension
Intet fradrag, da du ikke indbetaler.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke am-bidrag, af udbetalingerne.
 • Kapitalpension
 • Supplerende
  engangsydelse
Når du indbetaler:
Intet fradrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler 40 % i skat ved udbetaling i 2016 og frem, hvis ikke pensionen er udbetalt eller omlagt senest i 2015.

Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet
 • Ratepension
 • Ophørende
  alderspension
  (livrente)

Når du indbetaler:
Du kan få fradrag for op til 59.200 kr. i 2022 (58.500 kr. i 2021) om året i alt for indbetalinger til disse to pensionstyper. Du får automatisk dit fradrag, som du kan se på din årsopgørelse.

Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, tæller den indbetaling også med i det beløb, som du højst kan få fradrag for. Når du indbetaler via din arbejdsgiver, bliver beløbet ("fradraget") trukket fra i din løn, før du bliver trukket i skat. Du kan derfor ikke se beløbet ("fradraget") på din årsopgørelse.

Hvis du indbetaler over 59.200 kr. i 2022 (58.500 kr. i 2021):
Du kan få fradrag for beløb over 59.200 kr. i 2022 (58.500 kr. i 2021), hvis du kontakter din bank eller pensionsselskab og får overført beløbet til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger. Det gælder både privattegnede ordninger og indbetalinger via din arbejdsgiver.

Du kan også vælge at få banken eller pensionsselskabet til at betale beløbet tilbage til dig (du får så ikke fradrag).

Hvis du ikke gør noget, vil vi ved privattegnet ordning fjerne fradraget fra din årsopgørelse. Er det en arbejdsgiverordning, skal du betale skat af beløbet. På din årsopgørelse står, hvad vi har gjort, og hvad du kan gøre for at få fradrag og/eller undgå at blive beskattet af beløbet.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke am-bidrag, af udbetalingerne.

Pensioner med løbende udbetaling fx:
 • ATP
 • Livsvarig
  alderspension
  (livrente)
 • Ægtefælle- og
  samleverpension
 • Børnepension
 • Invalidepension

Når din arbejdsgiver indbetaler:
Der er fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv indbetaler:
Når du selv opretter ordningen og indbetaler i ti år eller mere, får du fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv opretter ordningen og aftaler at indbetale i mindre end ti år eller laver en engangsindbetaling, får du fradrag for din samlede indbetaling, men du skal som hovedregel fordele fradraget over ti år med 1/10 hvert af de ti år.

Opfyldningsfradrag
Hvis dit fradrag er mindre end 54.500 kr., kan du dog "fylde op" til 54.500 kr. i 2022 (53.800 kr. i 2021) i alt hvert år, indtil du har fået fradrag for hele din indbetaling.

Eksempler på fradrag for pension med løbende udbetalinger

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke am-bidrag, af udbetalingerne.

 • Aldersopsparing
 • Aldersforsikring
 • Supplerende engangssum

Når du indbetaler:
Du får ikke fradrag for dine indbetalinger.

Der kan i 2022 højst indbetales 5.500 kr. (5.400 kr. i 2021) i alt på disse 3 pensionstyper. Beløb derover udløser en afgift på 20 %. Du kan indbetale det fulde beløb på 5.500 kr. i 2022, også selv om du har fået omlagt en eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring.

Fra 5 år før folkepensionsalderen (5 års reglen)
Der kan for 2022 indbetales 54.200 kr. (52.400 kr. i 2021) i alt på disse 3 pensionstyper. Beløb derover udløser en afgift på 40 %. Der kan indbetales samme beløb efter folkepensionsalderen.

Hvis du fx når pensionsalderen i 2027, kan du i 2022 indbetale 54.200 kr.

Du får udbetalinger fra andre pensionsordninger
Hvis du har fået udbetalinger fra bestemte fradragsberettigede pensionsordninger 10 år før din folkepensionsalder, kan du kun indbetale 5.500 kr. uden at betale afgift.

Indbetalinger over beløbsgrænsen
Du kan få fradrag for indbetalinger over beløbsgrænsen på 5.500 kr. eller 54.200 kr., hvis du overfører dem til en pensionsordning med løbende udbetaling eller en ratepension. Afgiften af det overførte beløb nedsættes da til 4 % i stedet for hhv. 20 % eller 40 %.

Når du får pengene udbetalt:
Du skal ikke betale skat eller afgift, når ordningen udbetales.

Læs mere aldersopparing (aldersforsikring) og hvor meget, du kan indbetale

Hvis du indbetaler mindre eller mere til din private pensionsopsparing, end der står på din forskudsopgørelse, bør du ændre beløbet. Husk, at du også bør ændre beløbet for det efterfølgende år på din forskudsopgørelse.

Sådan ændrer du beløbet på forskudsopgørelsen

Privattegnede ratepensioner og ophørende alderspension:

Skriv beløbet i felt 416. Du finder felt 416 under Indbetaling til ratepension -> Bidrag og præmie til privattegnede ratepensioner og ophørende alderspension (felt 416)

Privattegnede livsvarige pensionsordninger:

Skriv beløbet i felt 436. Du finder felt 436 under Fradrag -> Fradrag i personlig indkomst -> Bidrag og præmier til andre pensionsordninger herunder til privattegnede livsvarige pensionsordninger (felt 436)

Hvis du hæver pensionsordningen og får udbetalt et engangsbeløb, skal du enten betale indkomstskat eller en afgift.

Det er ikke en udbetaling i utide, hvis du:

 • er blevet tilkendt førtidspension.
 • er blevet invalid og derfor har ret til udbetaling fra din forsikring.
 • har ret til en ægtefælle-, eller samleverpension.
 • har ret til en børnepension.
 • får udbetalt en kapitalpension, aldersforsikring, aldersopsparing pga. af en livstruende sygdom.

Skat eller afgift ved udbetaling af pension i utide
Udbetaling af pension Skat eller afgift
 
 • Efterlønsbidrag
 • Fleksydelsesbidrag
 Du betaler almindelig indkomstskat
 
 • Ratepension
 • Ophørende alderspension (livrente)
 • Livsvarig alderspension (livrenter)
 • Ægtefælle-, samlever- og børnepension
 Du betaler en afgift på 60 %
 
 • Kapitalpension
 • Supplerende engangsydelse
 Du betaler en afgift på 52 % (dog 49,84 % i 2013-2015)
Egne indbetalinger til kapitalpension før 1972 og deres afkast er afgiftsfrie.
 • Aldersforsikring
 • Aldersopsparing
 • Supplerende engangssum
Du betaler en afgift på 20 %

Formueafkast af pensionsordninger beskattes med 15,3 %. Hvis du har pensionsordninger i penge- og pensionsinstitutter, er du som udgangspunkt omfattet af loven om beskatning af pensionsafkast. Hvis du bor i udlandet, kan du i nogle tilfælde fritages for at betale skat af pensionsafkast.

Læs mere om beskatning af pensionsafkast

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.