åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.5.4 Kapitalafkastordningen for aktier og anparter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver kapitalafkastordningen for aktier og anparter.

Afsnittet indeholder: 

  • Generelt om kapitalafkastordningen for aktier og anparter (C.C.5.4.1
  • Betingelser for at anvende ordningen (C.C.5.4.2)
  • Beregning af kapitalafkast (C.C.5.4.3)